Crest of the Australian Government Unique Student Identifier-Logo

About the USI (Vietnamese/Việt ngữ)

What is a Unique Student Identifier (Danh số Cá nhân của Học viên (USI) là gì)?

A Unique Student Identifier (USI) là danh số liên hệ (reference number) riêng rẽ cho mỗi học viên đang học các khóa đào tạo được công nhận toàn quốc, hoặc đang học tại trường đại học/cao đẳng, tại Úc.

Danh số USI nối kết với một trương mục trực tuyến mà sẽ bao gồm tất cả hồ sơ và kết quả Vocational Education and Training (Huấn nghệ và Đào tạo) (VET) của bạn mà đã hoàn tất kể từ 1 Tháng Một 2015.

Khi nộp đơn xin việc hoặc học lên cao, bạn có thể cần phải trao hồ sơ và kết quả đào tạo VET của mình cho trường đào tạo hoặc chủ nhân mới.

Bạn có thể truy cập kết quả và hồ sơ của mình qua trương mục USI trực tuyến của mình từ máy tính, máy tính bảng (tablet) hoặc điện thoại di động.

Những ai cần có USI?

Bất cứ học viên nào mà theo học sau ngày 1 tháng Một 2015. Điều này kể cả việc học tại Đại học, TAFE hoặc trường tư đào tạo kỹ năng, học việc (apprenticeship), học chứng chỉ hoặc cao đẳng (diploma).

Tại sao bạn phải có USI?

Luật pháp đòi hỏi học viên phải có USI trước khi hoàn tất khóa đào tạo.

Cách thức để có USI?

Bạn có thể nộp đơn xin USI trực tuyến nếu hiện sẵn có giấy tờ nhận dạng cá nhân (ID) và đọc được tiếng Anh. Nếu không đọc được tiếng Anh, bạn có thể nhờ bạn bè hoặc gia đình giúp mình. Trường đào tạo cũng có thể giúp bạn trong việc nộp đơn xin USI.

Phiên dịch viên

Có sẵn Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (TIS National) qua điện thoại số 131 450 (phí tổn một cuộc gọi địa phương) cho người gặp khó khăn khi nói hoặc hiểu tiếng Anh. Hãy nhờ TIS National gọi đến Văn phòng USI qua số 1300 857 536. TIS National cung ứng dịch vụ thông dịch trong hơn 160 ngôn ngữ và phương ngữ.

Cảm ơn bạn

Office of the Student Identifiers Registrar (OSIR)
Last Modified on Tuesday 19th January 2021 [137]